werkzaamheden fase 2

werkzaamheden fase 2

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang en werkzaamheden
aan de Eperweg.

Waar staan we?
In fase 1b Zuid wordt gewerkt vanaf de Burg. Ulco de Vriesweg tot aan de Kaerweg. Dit deel is eind van de dag gereed en het werkterrein wordt opgeruimd. Tussen de rotonde bij Elburg en het centrum van ’t Harde zijn de fietspaden opnieuw ingericht, geasfalteerd en is beton aangebracht in de middengeleiders en aan de zijkant van de rijbaan.

Wat gaat er nog gebeuren?
Vervolg Fase 1b: Op maandag 10 augustus starten wij met de werkzaamheden in het centrum. Er wordt dan gewerkt vanaf de Kaerweg tot aan de Eikenlaan aan de zijde van het centrum. Deze werkzaamheden duren ongeveer 3 weken en vinden plaats tussen 7:00 uur en 23:00 uur. Na gereedkomen van deze werkzaamheden worden de verkeersmaatregelen in het centrum en de grote omleiding weggehaald.

In de week van 31 augustus tot 6 september wordt er ook ‘s nachts gewerkt en is de N309
in ’t Harde geheel afgesloten. Dit gebeurt in 2 fasen waarbij de scheiding bij de Sportlaan (Restaurant Amuse) ligt. In de nacht van maandag 31/8 op dinsdag 1/9 wordt er gewerkt vanaf de rotonde bij de Energieweg tot aan de Sportlaan. Tot aan de Sportlaan is de Eperweg bereikbaar. In de nachten van dinsdag tot en met donderdag is de Eperweg afgesloten vanaf de Sportlaan tot aan het AC restaurant. Wij werken van 19:00 tot 6:00 uur. Tot 21:00 uur is Burg. Ulco de Vriesweg vanaf de A28 nog bereikbaar. Tijdens deze werkzaamheden wordt u omgeleid.

Werkzaamheden:
– vervangen asfalt en belijning;
– vullen middengeleiders met beton en
kunststof;
– putkoppen vervangen;
– aanbrengen detectielussen;
– afwerken en opruimen werkterrein.

Openbare Verlichting Centrum?
De lichtmasten op het hele werk in het centrum worden vervangen Dit vindt plaats in de 3e
en 4e week na de vakantie. Om deze correct aan te sluiten wordt een kabel gelegd richting het AC restaurant. U kunt van het fietspad aan de andere zijde van de rijbaan gebruik maken.

Fase 2: Na vandaag gereed.

Fase 3: De straatwerkzaamheden ter hoogte van The New Break en het Pannenkoekenhuis worden uitgevoerd in week 35 met een uitloop naar week 36. Deze werkzaamheden vinden ’s nachts plaats zodat het verkeer overdag ’t Harde ongehinderd kan bereiken. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de nachtafsluiting van fase 1b. Op het gedeelte vanaf het spoor tot aan de Kazerne wordt het asfalt eveneens vervangen. Dit wordt uitgevoerd in de nachten van zondag 4/9 op maandag 5/9 en maandag 5/9 op dinsdag 6/9. Dit zijn de laatste werkzaamheden voor het project.

Bruil Infra en Provincie Gelderland wensen u allen een prettige vakantie!