’t HARDE – De inschrijfprocedure en toewijzingscriteria voor de verkoop van 18 woningen in het plangebied Heidezoom te ’t Harde zijn bekend. De projectontwikkelaar AM uit Zwolle, is de verkoopprocedure per 30 maart a.s. gestart voor de bouw van 18 woningen in het plangebied Heidezoom te ’t Harde. Voor inhoudelijke informatie over de 18 te verkopen woningen in het plangebied Heidezoom wordt naar de makelaars verwezen. De gemeente is echter verantwoordelijk voor de toewijzingscriteria. Graag informeren wij u hierover.

De gemeente Elburg wijst nieuwbouwkoopwoningen toe met toepassing van het zogenaamde aanbodmodel. Het aanbodmodel is van toepassing op deze 18 te verkopen woningen. De woningen zijn in eerste instantie bestemd voor gegadigden met een binding aan de kern ’t Harde en in tweede instantie voor gegadigden met een binding aan de gemeente Elburg. Als algemeen criterium dient de ingeschrevene minimaal 18 jaar te zijn (bij partners dient één van beide aan dit leeftijdscriterium te voldoen).