rondwegDe provincie Gelderland gaat bij de reconstructie van de Eperweg (N309) door ’t Harde zo min mogelijk grond verwerven van particulieren. Dat is een van de uitkomsten van een bestuurlijk overleg eind vorige week tussen de Elburgse wethouder Henk Wessel en gedeputeerde Conny Bieze.

Na afloop van het gesprek met wethouder Wessel benadrukte gedeputeerde Bieze de wens van de provincie om samen met de gemeente “uiterst zorgvuldig” naar eventuele grondaankopen te kijken. Zo ziet de provincie er vanaf om particuliere grond te verwerven om de openbare ruimte langs de Eperweg te verbeteren; alleen waar dat verkeerskundig echt nodig is overweegt de provincie grondaankoop.

“We snappen dat grondverwerving in de gemeente gevoelig ligt. Daarom willen we dit een minimum beperken”, aldus Bieze. Wel wees de gedeputeerde erop dat enige grondaankopen door de provincie onvermijdelijk zijn. “Voor elke verkeersoplossing is grond nodig, anders kan de vernieuwde weg niet functioneren.” Wethouder Wessel is blij met het constructieve overleg en wil nu eerst de mening van de Elburger politiek peilen.

Het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de provincie was ingelast naar aanleiding van een motie in de Elburgse gemeenteraad. Die zette kanttekeningen bij de plannen voor een zo’n grootschalige reconstructie van de provinciale weg door het dorp. De raad riep de provincie op om zich maximaal in te spannen om onteigening te voorkomen.

Inmiddels heeft de provincie, naar aanleiding van de reacties die eind 2012 zijn binnengekomen, het ontwerp van de vernieuwde weg op verschillende punten aangepast om aan wensen van de omgeving tegemoet te komen. Zo is het wegprofiel op veel punten smaller geworden. Ook wordt de voorgestelde middenberm grotendeels overrijdbaar.

In afwachting van de reactie van de Elburgse gemeenteraad gaat de provincie door met optimaliseren van het wegontwerp. Gelderland wil bewoners van Elburg daar “heel intensief” bij betrekken, aldus gedeputeerde Bieze. Het resultaat is een voorlopig ontwerp dat de basis vormt voor een provinciaal inpassingsplan (vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan). Het inpassingsplan ligt naar verwachting later dit jaar ter inzage.