Maandag 25 november vond er de najaarsledenvergadering van S.V. ’t Harde plaats. Op deze vergadering werd onder andere de financiële stukken van het afgelopen seizoen doorgenomen. Er waren ruim 50 leden op deze vergadering afgekomen.

Tijdens deze vergadering is er een nieuw bestuurslid gekozen door de leden. Richard Bossenbroek is nu officieel toegetreden tot het hoofdbestuur. Richard gaat de tak “leden” voor zijn rekening nemen. Hij neemt de functie over van Lucinda van Egteren-Fieten, die op 17 juni jl afgetreden was als bestuurslid.
Erwin Nagelhout had zijn eerste periode als penningmeester er alweer opzitten. Wij zijn dan ook blij dat Erwin nog minimaal een periode van 3 jaar wil aanblijven als penningmeester. Er waren geen tegenkandidaten, dus Erwin blijft penningmeester van S.V. ’t Harde. Het hoofdbestuur is weer voltallig. Dit is goed voor de continuïteit binnen de vereniging.

Na een update van het verenigingsplan, waarin de doelstellingen van dit seizoen worden doorgenomen, werd er begonnen met huldigen van de jubilarissen. Er waren voor deze vergadering 6 jubilarissen uitgenodigd om te huldigen. 5 leden waren aanwezig en kregen een persoonlijk woord van de voorzitter en een speld met een bos bloemen erbij als aandenken. Kevin van Renselaar is 25 jaar lid, René van ’t Goor is 35 jaar lid, Teunis van de Beerekamp en Wilfred van Nieuwenhuijzen zijn 40 jaar lid. Dries Schuurman werd als laatste gehuldigd voor zijn 60-jarige lidmaatschap.

De penningmeester kon wederom goede financiële cijfers presenteren en de kascommissie was zeer tevreden over de gepresenteerde financiële cijfers en de boekhouding. De leden gaven daarom decharge aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid.

Ook het “onder de 18 nix” kwam uitgebreid ter sprake. Een ieder is zich ervan doordrongen dat de verantwoordelijkheid voor handhaving niet alleen bij de barvrijwilligers ligt, maar bij alle leden! Bestuur is en blijft ook in gesprek met de gemeente Elburg over dit onderwerp.

Als laatste bedankt de voorzitter alle vrijwilligers, sponsoren, gemeente Elburg en de supporters vereniging van S.V. ’t Harde. De afgelopen periode zijn er prachtige evenementen georganiseerd, denk hierbij aan het bezoek van prinses Beatrix tijdens de Zwaluwen Jeugdactiedag, waarbij een ieder zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen. Tevens is bouwfase 2 afgerond en zijn wij 3 prachtige kleedkamers, een massageruimte en een nieuwe ontvangstruimte rijker. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat er weer een nieuwe kunstgrasveld is aangelegd. Dit proces is feilloos verlopen.