Woensdag 30 augustus staat een avondschietoefening gepland. Dit duurt tot maximaal 23.00 uur.