Doordat er minder geld beschikbaar is gekomen in de cultuursector is de gemeente Elburg ook genoodzaakt te bezuinigen op dit gebied. Doordat de gemeente gaat snijden in deze sector wordt de subsidie die wordt verstrekt aan bibliotheek noord-veluwe fors gekort. Resultaat hiervan is dat de vestiging in het kulturhus `t Harde waarschijnlijk haar deuren moet sluiten.

Informatie of dit plan ook doorgang gaat vinden is vooralsnog niet voor handen.