‘T HARDE – “Comité Rondweg Nee heeft ons de ogen geopend. Op heel veel fronten, dank u wel daarvoor. Het comité heeft veel bereikt.” Met die enorme pluim kan Comité Rondweg Nee na de Elburger raadsvergadering van 31 januari huiswaarts keren.

De woorden zijn van CDA-raadslid Lyda Sneevliet. Zonder de inzet van Comité Rondweg Nee was de discussie rond een eventuele rondweg om ‘t Harde en Oostendorp nooit zo opgelaaid, lijkt ze te zeggen. En het is waar, het comité heeft veel bereikt. De onderzoeken naar de rondwegvarianten aan de oostzijde van ‘t Harde worden immers overgedaan en de aanpassing van de Eperweg – als oplossing voor de verkeersproblemen op die weg – wordt gelijkwaardig onderzocht. Zélfs de gevolgen van een rondweg voor de middenstand van ‘t Harde worden het komend jaar door de provincie Gelderland in beeld gebracht.

Raad wil zegje doen

De toezegging van gedeputeerde Marijke van Haaren naast de milieueffectrapportages ook de zogenaamde sociaal-economische gevolgen het komend jaar te onderzoeken, is voor de gemeenteraad van Elburg echter niet voldoende het onderwerp dan maar te laten rusten. Op voorspraak van het CDA wil de raad een officiële uitspraak doen richting de provincie Gelderland.
Die uitspraak is gisteravond gekomen, nadat Gerrit Veldman van Comité Rondweg Nee zijn burgerinitiatief indient en de gemeenteraad nogmaals wijst op de onzin van een rondweg om ‘t Harde. Formeel zegt de gemeenteraad het voorstel van Gedeputeerde Staten milieueffectrapportages op te stellen voor varianten 1, 2 en 5 te steunen, inclusief een onderzoek naar de sociaaleconomische gevolgen voor ‘t Harde.
Provinciale Staten nemen 16 februari een besluit over het voorstel van Gedeputeerde Staten. Dat lijkt slechts een formaliteit.

Geen discussie

Waar de rondweg ‘t Harde/Oostendorp als debatonderwerp op de agenda van 31 januari staat, is er vrijwel geen discussie over op de avond. Veel kan de Elburger gemeenteraad in dit traject dan ook niet betekenen. De rondweg ligt op het bordje van de provincie en veel meer doen dan hameren op zorgvuldigheid en goed onderzoek, kan de gemeenteraad niet.
Of het besluit dat gisteren door de raad genomen is dan niet overbodig is? Jessie van Egerschot (VVD): “Nee, de gemeenteraad bevestigt het voorstel te steunen, inclusief een onderzoek naar de sociaal-economische gevolgen. Gedeputeerde Marijke van Haaren heeft aangegeven na de verkiezingen van 2 maart niet terug te keren. Het is goed dat wij deze boodschap alvast meegeven aan haar opvolger.”

Rondweg en de nieuwe raad

Wethouder Henk Wessel rekent af met de bezwaren dat hij zich te veel op zou werpen als voorstander van een rondweg om ‘t Harde. Hij wijst op het gegeven dat de gemeenteraad de afgelopen jaren zélf meerdere malen gepleit heeft voor een rondweg. Ook in de Toekomstvisie 2020. Volgens PvdA’er Johan Hut gaat dit niet op, omdat de vorige gemeenteraad (voor de verkiezingen van 2010) hier uitspraken over gedaan heeft. Daarop houdt Wessel hem de door de huidige gemeenteraad vastgestelde structuurvisie voor. Daarin staat dat het zaak is geen nieuwe belemmeringen op te werpen die een rondweg in de weg kunnen staan.

Lof voor wethouder

Burgemeester Frans de Lange neemt het op voor Wessel. Volgens hem is het deels aan de wethouder te danken dat de aansluiting van de Eperweg met de A28 voor 6 miljoen euro versneld wordt aangepakt. De verwachting is dat Provinciale Staten 16 februari met dat voorstel van Gedeputeerde Staten instemt. “Raad, tel uw zegeningen. De provincie trekt 6 miljoen euro uit voor het aanpakken van die aansluiting. Daarvoor mag lof zijn voor wethouder Wessel. Hij heeft veel hoon over zich heen gekregen, maar hij heeft zich hier hard voor ingezet.”

Lyda Sneevliet.

Lyda Sneevliet.