’t HARDE – De ontwikkeling van een nieuw winkelcentrum is al vanaf 2001 het gesprek in de gemeenschap van ’t Harde. De plannen stagneerden in 2007 waarna op 22 oktober van datzelfde jaar een brand het winkelcentrum in de as legde. Eind 2008 werd Uwoon, die als planontwikkelaar de woningen in beheer had, gevraagd tussen partijen te bemiddelen. Medio 2009 gingen partijen akkoor en werd een totaal herontwikkelingspan gepresenteerd. Inmiddels heeft Uwoon aan alle bewoners van woningen en winkels in het winkelcentrum een koopvoorstel gedaan. Drie families hebben echter geen vertrouwen in de voorstellen en willen dat de wilde verhalen – dat zij uit zijn op eigen voordeel – nu maar eens de wereld uit moeten.

Klik op “lees meer” voor het hele artikel.

Huidige winkelcentrum `t harde

 

De families ten Cate, Seijbel en Haklander stellen dat hun woningen onverkoopbaar zijn omdat niemand een huis gaat kopen om het later te laten afbreken. ,,Er wordt gezegd dat we profiteren van de plannen, terwijl we gewoon een vergelijkbaar huis nodig hebben om in te wonen. Dat is toch redelijk. De rompslomp rondom het verhuizen nemen we op de koop toe. Daar willen we geen geld aan overhouden, maar een extra hypotheek afsluiten willen we ook niet.” De families hebben weinig vertrouwen in de laatste voorstellen. Haklander: ,,De vergoeding die Uwoon voorstelt is onvoldoende om een vergelijkbaar huis te kunnen betalen. En als je een huis vindt wat je lijkt kun je pas gaan kopen als alles rond is. Bovendien verschuiven de deadlines steeds weer. Seijbel:,,Ons was een alternatief aangeboden zodat we in een ander woningbouwproject van Uwoon een nieuw te bouwen woning konden krijgen. Na maanden stilte krijg je plotseling te horen dat ook dat niet doorgaat.” De families hebben gezamenlijk besloten om naar buiten te treden omdat ze de praatjes in het dorp meer dan zat zijn. Haklander ,, Men praat over ons alsof we geld willen verdienen aan de plannen, terwijl we van harte bereid zijn om mee te werken. Als alles doorgaat worden we er echt geen cent beter van. We zijn geen profiteurs maar veel eerder slachtoffers, die niets kunnen beginnen. Verhuizen gaat niet en de toekomst is onzeker. Waar wonen we volgend jaar? Kan iemand ons dat vertellen?” Seijbel :,,Uwoon heeft ons in een ijzeren greep. Uwoon, maar ook de gemeente, raadt het ons al jaren af om investeringen in ons huis te doen. Maar hoe lang moeten we daarmee wachten? Zelfs als er overeenstemming is met de bewoners en de pandeigenaren kan het bestuur van Uwoon besluiten dat ze toch niet bouwen. En dan gebeurt er in ’t Harde, na 10 jaar plannenmakerij, gewoon helemaal niets. En het merendeel van de politiek kijkt toe. De enkele partij die zich nog wel het lot van betrokken bewoners aantrekt, lijkt machteloos te staan.”

Manager planontwikkeling Ab van Hamburg en conceptontwikkelaar Dick Zandvoort van Uwoon erkennen de problematiek van de bewoners. ,,Wij kunnen ons terdege voorstellen dat er onvrede heerst bij de bewoners. Het plan heeft veel tijd nodig gehad. Maar daar kunnen wij niets aan doen. We vinden het echter jammer dat de bewoners niet naar ons zijn gestapt. Wij hebben niets van hen gehoord terwijl zij toch kunnen reageren op de brief die zij hebben gekregen. Uwoon heeft er onlangs ook voor gekozen om een gezamenlijke informatieavond te houden in het AC Restaurant in ’t Harde. Daar zijn alle spelregels uitgelegd en de verhuisvergoedingen bekendgemaakt. Inmiddels hebben alle bewoners een brief gehad waarin hen een koopvoorstel is gedaan voor hun winkel of woning. Deze prijzen zijn gebaseerd op de normale taxatiewaarde. De prijzen zijn heel reëel. Bewoners die twijfelen aan de prijs mogen zelfs een second opinion doen bij een onafhankelijk en erkend taxateur. Wij zijn bereid om die kosten te betalen. Dat staat ook in de brief. Het gaat in dit geval om een zwaar gesubsidieerd project waarin de gemeente, provincie en Uwoon 4 miljoen euro hebben gestopt. Het is daarom ook logisch dat er gecontroleerd wordt waarvoor het geld wordt gebruikt. Het mag dan ook niet zo zijn dat mensen zich er aan kunnen verrijken. Maar ons is niet gebleken dat mensen er een slaatje uit willen slaan. Wij, zowel als de gemeente, hebben er veel tijd en energie in gestoken. Iedereen wil immers een winkelcentrum.  Maar we hopen dat we er in gezamenlijkheid er uit komen, zodat niet alle tijd en energie die er in is gestoken voor niets is geweest.”

Maar op 1 oktober moet nu duidelijk zijn of alle partijen het eens zijn. Dat is een cruciale datum. Mochten partijen niet bij elkaar komen, dan is het denkbaar dat het project niet haalbaar is omdat de kosten gierend uit de pan rijzen en onze begroting te buiten gaan. We zijn geen bodemloze put. Dan sterft het winkelcentrum een stille dood.

Wethouder Jan Pollinder van gemeente Elburg, die sinds 1 maand de portefeuille financiën heeft ingeruild voor die van ruimtelijke ordening zegt dat de situatie ‘ook niet onze voorkeur heeft’ ,,Het schetst wel hoe moeilijk het traject is. Uwoon is een commerciële partij die zijn nek uitsteekt en natuurlijk niet zo maar iets doet. Het bod gaat tot eind september. We denken dat het nog steeds een goede kans van slagen heeft. In het uiterste geval kunnen we nog besluiten om het winkelcentrum op te knappen. Maar dat blijft een lapmiddel. We willen er het liefst met z’n allen een mooi nieuw winkelcentrum van maken. Maar als sommige partijen niet weg willen dan kunnen wij niet gaan dwingen iemand weg te sturen. We kunnen niet zo maar 20 mensen onteigenen. Ons beleid is ook niet om te onteigenenen. Dat is toch een laatste redmiddel. Alle partijen zijn nu in gesprek met Uwoon en we hopen op een goede afloop.Maar het is ook waar dat als Uwoon het financieel niet haalbaar acht, zij de stekker er uit kunnen trekken. Maar dat zou echt heel erg zijn. We moeten gewoon goed in gesprek blijven met elkaar. Het winkelcentrum opknappen kan altijd nog.”

Bron: Veluweland.nl