Door alle maatregelen die tegen het Coronavirus worden genomen, heeft dit voor de Oranjeverenigingen en Evenementencommissie binnen de gemeente Elburg de volgende consequenties;

Alle festiviteiten die in de gemeente Elburg gepland stonden binnen het tijdperk tot 1 Juni vinden geen doorgang.

De geplande festiviteiten zijn;

  • Viering 75 jaar bevrijding 18 April
  • Koningsdag 27 April
  • 4 & 5 Mei

Mbt de viering 75 jaar bevrijding, zijn voor nu de voorbereidingen gestaakt. Wij hopen hier een passende datum in het najaar voor te vinden.  Mogelijk wordt het 29 augustus omdat 75 jaar geleden in het weekend van 29 tot en met 31 augustus ook festiviteiten rond de bevrijding zijn gehouden.  E.e.a. zal terzijner tijd verder worden gecommuniceerd.

Natuurlijk bedanken wij iedereen die zich dit jaar zou inzetten om onze activiteiten tot een succes te maken; vrijwilligers en sponsoren en natuurlijk u, de inwoner van de gemeente Elburg die ons een warm hart toedragen.

Wij denken ook aan de mensen die corona hebben en willen ze beterschap en sterkte wensen.

Namens de Oranjevereniging Elburg, Doornspijk en ‘t Harde en de Evenementencommissie Oostendorp.