De komende militariabeurs van zaterdag 11 april in MFC Aperloo wordt afgelast i.v.m. de huidige situatie in Nederland.

De volgende beurs staat gepland op zaterdag 13 juni maar zo het er nu naar uitziet gaat deze ook niet plaatsvinden.

Voor actuele informatie m.b.t. de voortgang van de militariabeurs volg dan de berichtgeving op www.militariabeurs.info of op Facebook.