‘t Harde: Op 1 oktober 2014 starten Maarten en Leonie de Jong aan de Veenweg in ’t Harde een gezinshuis. Een bijzonder gezin in een gewoon huis, midden in het dorp ’t Harde. In het gezinshuis komen kinderen te wonen die, om wat voor reden dan ook, niet meer kunnen wonen in hun eigen gezin.

Het mooie en bijzondere aan een gezinshuis is dat de kinderen opgenomen worden in het gezin. Veel kinderen leven in woongroepen en worden begeleid door medewerkers die zelf ergens anders wonen. In het gezinshuis staan Maarten en Leonie 24 uur per dag klaar voor de kinderen. Dat levert voor de kinderen veel structuur en veiligheid op zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen.
Familie de Jong heeft voor de start van het gezinshuis bewust gekozen om vanuit Amsterdam te verhuizen naar de Veluwe. Niet in de laatste plaats omdat de beide gezinshuisouders hier in de regio hun roots hebben. Deze omgeving geeft kinderen meer rust. In een dorp als ’t Harde zijn er veel minder prikkels voor kinderen. De cultuur op straat is hier een stuk gemoedelijker en het gevoel van veiligheid groter. Daarnaast is het veel gemakkelijker voor kinderen om een band op te bouwen met andere kinderen omdat je elkaar hier veel vaker tegen komt. Veel kinderen van school voetballen ook bij SV ’t Harde, kan je tegenkomen in de kerk of tijdens het winkelen. Ook hebben Maarten en Leonie hier een netwerk van familie en enkele vrienden die hen kunnen ondersteunen.
In de komende maanden zullen er, naast hun huidige drie pleegkinderen, nog 4 kinderen komen wonen bij familie De Jong. Dit zal vooral in de eerste maanden een proces zijn van aanpassen en wennen. “Het is heel mooi om kinderen in je gezin op te nemen. Maar doordat er een nieuw gezinslid bij komt moet iedereen zijn positie binnen het gezin weer opnieuw vinden.” Dit heeft tijd nodig en zal veel aanpassingsvermogen vragen van de kinderen en de gezinshuisouders.
“Toch is dit zeker de moeite waard. Daarnaast kunnen we ook beginnen met het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Door iedere dag de kinderen te laten zien dat ze er mogen zijn zoals ze zijn, zullen ze ervaren dat deze plek veilig is. En dat is de basis voor iedereen om zich te kunnen ontwikkelen.”

Familie de Jong hoeft niet alles alleen te doen. Tijdens de opstartperiode is het echtpaar een samenwerkingsverband aangegaan met Gezinshuis.com. Gezinshuis.com heeft een concept ontwikkeld dat de gezinshuisouders ondersteunt bij alle situaties die in een gezinshuis voorkomen. Het concept biedt hulp om te werken volgens de wettelijke regels maar ondersteunt ook door cursussen die speciaal ontwikkeld zijn voor gezinshuisouders.