Het beroepstraject betreffende de woningbouw Serpentino is definitief afgerond.  Op 31 oktober 2012 heeft de Raad van State afdeling Bestuursrechtspraak het verzet van omwonenden ongegrond verklaard. Dat verzet betrof de eerdere ongegrondverklaring van het hogere beroep tegen de verleende bouwvergunning. Daarvoor is ook het beroep tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard door de Raad van State. Hiermee heeft de onbebouwde grond aan Serpentino definitief een andere bestemming gekregen. 
Wethouder Jan Polinder (SGP): “Het college heeft met instemming kennis genomen van deze ongegrond verklaring. Dit betekent dat de bestemming voor woningbouw aanvaardbaar is geacht, dat de onderzoeken zorgvuldig zijn uitgevoerd en de procedure zorgvuldig is geweest.” 

Locatie Serpentino betreft een inbreidingslocatie. Andere inbreidingslocaties zijn bijvoorbeeld ’t Poshuis en Jeanne d’Arc. Omwonenden van Serpentino waren het oneens met de bestemmingsverandering van deze strook in hun directe woonomgeving. 
Jan Polinder heeft zeker begrip voor hun standpunt: “Ik begrijp dat voor omwonenden de uitspraak  teleurstellend is. Uiteindelijk komen de opbrengsten van de grond ten goede aan de gemeenschap van ’t Harde want het geld is bestemd voor de financiering van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Aperloo. Wel hebben we nu alle procedures afgerond en zijn we tevreden met de gunstige uitspraak. Na een lange procedure is er voor alle partijen duidelijkheid gekomen: dat woningbouw op deze locatie mogelijk is.”