’t HARDE/OOSTENDORP – De provincie Gelderland houdt op dinsdag 6 september een inloopbijeenkomst met betrekking tot de N309 ’t Harde en Oostendorp. Aanleiding voor de inloopbijeenkomst is de terinzagelegging van de Notitie reikwijdte en detailniveau. Provinciale Staten gingen op 16 februari 2011 akkoord met het voorstel om een milieueffectonderzoek uit te voeren voor twee oostelijke rondwegtracés bij ’t Harde en opwaardering van de huidige weg door ’t Harde. Ook de zuidelijke rondwegen bij Oostendorp zullen samen met het opwaarderen van de huidige weg door Oostendorp op milieueffecten worden onderzocht. In de milieueffectrapportage (MER) worden de gevolgen onderzocht van de N309 voor mens, milieu, natuur en verkeer.

Het MER vereist een scherpe afbakening van de omvang en het detailniveau van het onderzoek: waarop moet het onderzoek zich richten, wat is minder belangrijk, en wat kan zelfs helemaal buiten beschouwing blijven? Dit staat in de ‘Notitie reikwijdte- en detailniveau’, die van 31 augustus 2011 tot en met 11 oktober 2011 ter inzage ligt. In deze periode kan eenieder een zienswijze indienen op de voorgenomen aanpak van het onderzoek in de m.e.r.-procedure, zoals beschreven in de Notitie reikwijdte en detailniveau.

Volgende week volgt een formele publicatie van de terinzagelegging in de lokale media. De notitie kan vanaf 31 augustus op de volgende plekken in worden gezien: De bibliotheek van het provinciehuis, Markt 11 te Arnhem. De bibliotheek is op werkdagen geopend van 8.30 tot 16.30 uur; Het gemeentekantoor van de gemeente Elburg (afdeling ruimtelijke ontwikkeling), Zuiderzeestraatweg Oost 19 te Elburg. Het gemeentekantoor is geopend op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur. Het gemeentehuis van de gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1 te Oldebroek. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
Meer informatie op www.gelderland.nl/n309

Inloopbijeenkomst 6 september
Inwoners van ’t Harden en Oostendorp zijn van harte uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 6 september 2011, tussen 17.00 en 20.30 uur bij MFC Aperloo, Stadsweg 27, ’t Harde. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de provincie Gelderland aanwezig om vragen te beantwoorden over de Notitie reikwijdte en detailniveau, het m.e.r. en de voortgang van het proces in het algemeen.

{plusone}