DEN HAAG/’T HARDE – De Raad van State heeft woensdag alle bezwaren afgewezen die vijftien bewoners van de Serpentino en Romano in ’t Harde indienden tegen de bouw van tien nieuwe woningen aan de Serpentino. De hoogste bestuursrechtbank zegt dat het bouwproject nadelig kan zijn voor het Natura 2000 gebied waar ze pal op worden gebouwd, maar niettemin is het bouwplan van Ingenieursbureau Oranjewoud toelaatbaar.

De omwonenden stapten in juni naar de Raad van State tegen de natuurbeschermingsvergunning die de provincie Gelderland aan Oranjewoud verleende. Zij wilden van de gemeente Elburg de grond kopen om woningbouw tegen te houden maar daar is de gemeente niet op ingegaan. Het provinciebestuur ging akkoord met het bouwplan omdat de tien nieuwe woningen deel gaan uitmaken van de bestaande wijk. De gevolgen voor het natuurgebied zouden daardoor gering zijn. De Raad van State is het eens met de provincie.

Omwonenden voeren al jaren actie tegen woningbouw op de groenstrook. Met de verkoop van bouwgrond op deze locatie financiert de gemeente Elburg de bouw van Multifunctioneel Centrum Aperloo in ’t Harde. Volgens de gemeente weegt dit algemene belang zwaarder dan de bezwaren van omwonenden. Die wezen in het verleden op liefst 23 alternatieve locaties, maar vingen bot.

{plusone}