Kapitein b.d. Wim Speth is sinds zijn uitzending naar Kosovo in 1999 altijd betrokken gebleven bij het wel en wee in Rahovec (het voormalige Orahovac) in Kosovo. Wim heeft bijgedragen aan diverse lokale projecten en onderhoudt contacten met ‘Hareja’, een organisatie die zich inzet voor getraumatiseerde vrouwen en kinderen van alle etnische groeperingen in Rahovec. Voor één van die projecten doet Wim de volgende oproep:

“Op dit moment ben ik op zoek naar muziekinstrumenten voor de kinderen van Hareja in Rahovec. Ik wil graag een oproep doen aan de leden van het Korps of men instrumenten die niet meer worden gebruikt wil afstaan”.

Heeft u een muziekinstrument dat U wilt afstaan, neem dan concact op met Wim Speth via wimspeth@wanadoo.nl of telefonisch op 0525-652467.