gemeente-elburg-logoOp donderdag 20 februari vindt er een bijzondere oplevering plaats. Dit betreft de renovatie van de groenstrook in de omgeving en aan de Prins Willem Alexanderlaan. De aanpak is gezamenlijk met de buurt opgepakt. Door de nieuwe inrichting ervaren de buurtbewoners een groter gevoel van veiligheid.

Volgens wethouder Henk Wessel (AB) was een aanpak van de groenstrook noodzakelijk: “De bestaande strook bestond uit bomen met daaronder struiken en heesters. Deze werden zodanig groot dat het enerzijds nog moeilijk te onderhouden was en anderzijds het aanwezige voetpad voor een groot deel aan het zicht onttrokken werd. Dit gaf bij vele buurtbewoners een gevoel van onveiligheid.”

Hierna stelde de gemeente een renovatieplan op maar dat viel niet bij alle inwoners in goede aarde. “Wij hadden een plan voor ogen waarbij we de bestaande beplanting verwijderden, inclusief een aantal bomen. Vervolgens zouden we nieuwe bomen aanplanten, het straatwerk aanpassen en de groenstrook inzaaien met een bloemenmengsel. Maar de meerderheid van de bewoners voelde niets voor dit plan. Hierna hebben we samen een alternatief plan opgesteld. Gekozen is voor een combinatie van gazon met laagblijvende heestervakken als onderbeplanting. Ook hebben we samen met de bewoners ter plekke bepaald welke bomen we gaan kappen.”

In december 2013 is het werk gestart. De totale renovatie heeft ongeveer € 23.000,- gekost. De bewoners hebben de inspraak als positief ervaren. Behalve een verbetering van de kwaliteit van het groen is, door het open karakter van de groenstrook, het gevoel van veiligheid enorm vergroot.