Donderdagavond 27 februari jongstleden is er door 32 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5398 punten was Hendri van ’t Ende  die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Wim Schaap 5339, Ben Schoots 5281, Wim van de Worp 5261, Albert van Egteren 5149, Aart Krooneman 4965, Brand Doornewaard 4938 en Jakob Berghorst 4920.

Donderdag 5 maart aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe  leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.