svthardeDinsdagavond 27 mei jongstleden is er door 38 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5572 punten was Jan de Putter die avond de beste. Dit zijn de andere 9 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Rineke Faber 5453, Gerrie Hasper 5264, Bertus van Emst 5248, Henk Schenk 5236, Gerrit Wolf 5087, Sienie Dunnik 5053, Anton van der Biezen 4964, Gert Drost 4950 en Aart Krooneman 4933.
Donderdag 5 juni aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.