svthardeDonderdagavond 15 september jongstleden is er door 32 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 6067 punten was Albert van Egteren die avond de beste. Dit zijn de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Dirk Fransman 5836, Fokke Krottje 5629, Henk Schenk 5265, Anton van der Biezen 5032, Brand Doornewaard 4923 en Willem Sluijter 4912.
Donderdag 22 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.