Donderdagavond 2 november jongstleden is er door 37 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de score van 5479 punten was Henk Schenk die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Hendrik Jan Groothuis 5388, Eeltje Wijnja 5257, Hendri van ’t Ende 5205, Gerrie Vinke 5174, John Koning en Dirk Jan ter Velde 5127, Ep Vinke 5046 en Sander van de Veen 5007.
Donderdag 9 november aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.