Donderdagavond 23 augustus jongstleden is er door 33 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5444 punten was Hendrik Jan Groothuis die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Brand Doornewaard 5218, Jan van Heerde 5213, Henry Schraven 5181, Karl Veneman 5069, Yvonne Stobbelaar 5008, Gerrie Vinke 5004 en Peter van der Burg 4989.

Donderdag 30 augustus aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.