Donderdagavond 30 augustus jongstleden is er door 30 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5749 punten was Jan van Heerde die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Peter van der Burg 5501, Aart Krooneman 5430, Huib Bruijnes 5326, Jan de Putter 5315, Dirk Fransman 5203, Anneke Koning 5156 en Gerrit ten Cate 5124.

Donderdag 6 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.