svthardeDonderdag 5 februari jongstleden is er door 46 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5469 punten was Harm Berghorst die avond de beste. Dit zijn de andere 11 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: John Koning 5433, Peter van der Burg 5283, Sienie Dunnik 5244, Jenny Pannekoek 5218, Gerrit Wolf 5136, Eeltje Wijnja 5127, Marten van het Goor 5123, Karl Veneman 5006, Anton van der Biezen 4946, Dave Sjerp 4927 en Gerrie Hasper 4908.
Donderdag 12 februari aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.