Donderdagavond 8 maart jongstleden is er door 37 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5737 punten was John Koning die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Jakob Berghorst 5362, Gerrie Vinke 5285, Henry Schraven 5196, Dirk Jan ter Velde 5057, Peter van der Burg 5009, Aart Krooneman 5003, Jan van Heerde 4913 en Ben Schoots 4889.

Donderdag 15 maart aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.