Donderdagavond 13 april jongstleden is er door 36 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de zeer hoge score van 6204 punten was John Koning die avond de beste. Dit zijn de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Gerrit Wolf 5993, Aart Krooneman 5601, Henk Westerhuis 5349, Ep Vinke 5186, Peter van der Burg 5181, Rineke Faber 5035, Gert Drost 5001 en Wim van de Worp 4864.

Donderdag 20 april aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.