Donderdagavond 14 maart jongstleden is er door 34 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5765 punten was Sander van de Veen die avond net aan de beste. Dit zijn de namen van de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Wim Ruitenberg 5741, Gert Drost 5601, Peter van der Burg 5520, Ben Schoots 5459, Dirk Franman 5425, Anneke Koning 5278, Wim van Es 5247 en Sienie Dunnik 5093.

Donderdag 21 maart aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.