svthardeDonderdagavond 15 mei jongstleden is er door 50 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5730 punten was Leo van Westerveld die avond de beste. Dit zijn de andere 12 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Ep Vinke 5697, Rineke Faber 5599, Hendri van ’t Ende 5537, Gerrit ten Cate 5470, Annie Bruijnes 5454, Sander van de Veen 5441, Wim Ruitenberg 5440, Eeltje Wijnja 5344, Jan de Putter 5328, Yvonne Stobbelaar 5282, Harm van de Worp 5259 en Dirk Jan ter Velde 5248.
Donderdag 22 mei aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.