Donderdagavond 18 oktober jongstleden is er door 34 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5311 punten was John Koning die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Otto Marsman 5261, Jenny Pannekoek 5085, Dirk Fransman 5042, Hendri van ’t Ende 4990, Yvonne Stobbelaar 4983, Gerrit ten Cate 4973, Albert van Egteren 4963 en Hendrik Leusink 4953.
Donderdag 25 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.

Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.