svthardeDonderdagavond 20 maart jongstleden is er door 40 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5984 punten was die Lub van de Schootbrugge avond de beste. Dit zijn de andere 9 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Rutger Bijsterbosch 5589, Hendrik Jan Groothuis 5493, Jan de Putter 5420, Dirk Jan ter Velde 5338, Gerrit Knikker 5294, Henk Westerhuis 5124, Puck van Driesten 5093, Dirk Fransman 5013 en Harm van de Worp 4957.

Donderdag 27 maart aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.