Donderdagavond 22 november jongstleden is er door 33 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5527 punten was Peter van der Burg die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Jenny Pannekoek 5398, Karl Veneman 5324, Hendrik Leusink 5323, Ben Schoots 5175, Jan van Heerde 4981, Gerrie Vinke 4966 en Sienie Dunnik en Wim van de Worp 4905.

Donderdag 29 november aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.