Donderdagavond 23 mei jongstleden is er door 28 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5888 punten was Henk Schenk die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Teun van Dorp 5599, Jan van Heerde 5322, Hendrik Jan Groothuis 5262, Anneke Koning 5191, Wim Ruitenberg 5105 en Peter van der Burg 4934.

Dinsdag (in verband met Hemelvaartsdag) 28 mei aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.