Donderdagavond 24 januari jongstleden is er door 32 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5333 punten was Yvonne Stobbelaar die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Albert van Egteren 5162, Hendrik Leusink 4982, Karl Veneman 4978, Wim van Es 4963, Wim Ruitenberg 4954, Henk Schenk 4939 en Peter van der Burg 4908.

Donderdag 31 januari aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.