In de statuten van supportersvereniging ‘Groen-Wit’ staat het doel van deze vereniging duidelijk omschreven: “De voetbalvereniging S.V. ’t Harde financieel en materieel ondersteunen”. Deze doelstelling maakt de supportersvereniging elk jaar weer waar. Waar normaliter de cadeaus in de maand december worden uitgedeeld, wijkt de supportersvereniging hiervan af. Deze maand pakt de supportersvereniging uit met het schenken van een nieuwe schrobmachine voor de kantineschoonmaak. Op de foto is te zien dat Bertus Leusink de schrobmachine in ontvangst heeft genomen. De kantinecommissie heeft nieuw inklapbaar terrasmeubilair ontvangen. Dit meubilair kan worden gebruikt bij de vele evenementen die georganiseerd worden door de voetbalvereniging. Ook de jonge generatie supporters (S.V. ’t Harde Ultra’s) heeft een financiële gift mogen ontvangen. Met deze gift worden nu diverse supportersartikelen aangeschaft, zoals vlaggen en spandoeken. Zo kunnen de Ultra’s het eerste elftal optimaal ondersteunen.

Op 4 februari heeft het hoofdbestuur een extra ledenvergadering geïnitieerd, waar de bouwplannen voor bouwfase 2 worden gepresenteerd. De bedoeling is dat er gelijk op 5 februari gestart gaat worden door onze trouwe vrijwilligers. Aan de leden zal toestemming gevraagd worden voor de financiële onderbouwing voor deze bouwfase. Als voorschot op de ledenvergadering heeft de supportersvereniging een gift van € 43.750,00 toegezegd aan het hoofdbestuur. Hier zijn wij als voetbalvereniging op zijn zachts gezegd heel erg content mee!!!

De supportersvereniging en het hoofdbestuur werken samen aan de toekomst van S.V. ’t Harde. Deze samenwerking werkt optimaal; dit blijkt niet alleen uit de giften vanuit de supportersvereniging, maar ook door het gezamenlijk organiseren van diverse evenementen en acties. Al deze acties en evenementen kunnen alleen een succes worden door de hulp van onze vele leden en vrijwilligers.