Donderdagavond 26 april jongstleden is er door 37 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de zeer hoge score van 6445 punten was Rineke Faber die avond veruit de beste. Dit zijn de namen van de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Jan Dunnik 5473, Willem van Suijdam 5466, Yvonne Stobbelaar 5352, Sienie Dunnik 5338, Dirk Jan ter Velde 5180, Jannie Harderwijk 5143, Jan de Putter 5132 en Wim Ruitenberg 4999.

Donderdag 3 mei aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.