Donderdagavond 30 maart jongstleden is er door 33 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5701 punten was Ben Schoots die avond de beste. Dit zijn de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Sienie Dunnik 5603, Jan de Putter 5549, Jakob Berghorst 5454, Jenny Pannekoek 5439, Ep Vinke 5370, Gerrit Wolf 5272 en Albert van Egteren 5244.

Donderdag 6 april aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.