Donderdagavond 31 augustus jongstleden is er door 32 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de score van 5214 punten was John Koning die avond de beste. Dit zijn de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Wim van Es 5156, Ben Schoots 5014, Karl Veneman 4966, Hendri van ’t Ende 4955, Peter van der Burg 4951, Dirk Fransman 4896 en Gerrie Vinke 4849.
Donderdag 7 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.