Donderdagavond 31 oktober jongstleden is er door 34 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5550 punten was Rineke Faber die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Aart Krooneman 5494, Anneke Wegh 5443, Wim van de Worp 5046, Henry Schraven 5003, Wim van Es 4994, Henk Schenk 4993 en Brand Doornewaard en Gert Drost 4975.

Donderdag 7 november aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe  leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.