Donderdagavond 9 januari jongstleden is er door 33 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5691 punten was Brand Doornewaard die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Gerrie Vinke 5503, Jan de Putter 5426, Willem Sluijter 5144, Anneke Wegh 4953, Yvonne Stobbelaar 4949, Fred Hagen 4897 en Wim van Es 4894.

Donderdag 16 januari aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe  leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.