Donderdagavond 14 december jongstleden is er door 40 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de score van 5799 punten was Teun van Dorp die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 9 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Rineke Faber 5767, Jacob Doornewaard 5580, Albert van Egteren en Wim Ruitenberg 5562, Henry Schraven 5417, John Koning 5355, Regina Harderwijk 5229, Henk Leusink 5151 en Dirk Fransman 5051.
Donderdag 21 december aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.