Donderdagavond 4 mei jongstleden is er door 40 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5618 punten was John Koning die avond de beste. Dit zijn de andere 9 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Gerrie Vinke 5283, Aart Krooneman 5248, Jannie Harderwijk 5214, Albert van Egteren 5086, Eeltje Wijnja 5080, Gerrit ten Cate 5076, Jan van Heerde 4988, Sienie Dunnik 4986 en Gerrit Wolf 4963.

Donderdag 11 mei aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost tel. 038 8506316.

Dit zijn de namen van de prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 6e zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2016-2017, met 36 leden in kompetitie: Jakob Berghorst 21.770, Gerrit Wolf 21.531, John Koning 21.418, Eelje Wijnja 21.085, Rineke Faber 20.724, Ep Vinke 20.569, Albert van Egteren 20.504, Ben Schoots 20.324, Jenny Pannekoek 20.036 en Sienie Dunnik 20.035.