svthardeDonderdag 2 oktober jongstleden is er door 42 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5737 punten was Regina Harderwijk die avond de beste. Dit zijn de andere 10 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Harm Berghorst 5619, Jan Hammers 5567, Jan van Heerde 5539, Willem Sluijter 5385, Sarris van den Hul 5351, Anneke Wegh 5340, Sienie Dunnik 5259, Eeltje Wijnja 5247, Wim van de Worp 5238 en Brand Doornewaard 5235.
Donderdag 9 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.