svthardeDonderdagavond 12 december jongstleden is er door 45 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5662 punten was Sienie Dunnik die avond de beste. Dit zijn de 11 andere prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Wiebe Tessemaker 5659, Jans van den Berg 5544, Henk Westerhuis 5354, Willem Sluijter 5329, Brand Doornewaard 5302, Anton van der Biezen 5277, Jan de Putter 5265, Peter van der Burg 5153, Puck van Driesten 4966, Harm Berghorst 4910 en Sarris van den Hul 4852.

Donderdag 19 december aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.