Donderdagavond 13 september jongstleden is er door 33 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5501 punten was Aart Krooneman die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Ep Vinke 5295, Wim van de Worp 5220, Eeltje Wijnja 5194, Hendri van ’t Ende 5173, Huib Bruijnes 5156, John Koning 5059 en Jakob Berghorst 5017.

Donderdag 20 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.