RickVanVelthuysenELBURG – Rick van Velthuysen heeft zich verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in Elburg. De Radio Veronica-dj staat op een tweede plaats op de lijst van de VVD.

Van Velthuysen wil een striktere scheiding tussen geloof en politiek. Hij vindt dat “zij die geloven de gemeenschap geen religieuze regels zullen opleggen die beperkend en hinderend werken, omdat er in onze gemeente bijvoorbeeld een gemeenschappelijke zondagsrust heerst, die dus lang niet door iedereen als zodanig wordt geconsumeerd.” Momenteel is Van Velthuysen al actief van het bestuur van de VVD in Elburg.