annemarie_fashionSinds enkele weken zijn inwoners van de gemeente Elburg een platform rijker. Via een laagdrempelige website kunnen ze hun mening geven over zaken die iedereen aangaan.

“Tot deze zomer had ik nog nooit van een burgerinitiatief gehoord,” bekent Simone Goudzwaard. Het was de koopzondagdiscussie, waardoor ze zich bewust werd van deze mogelijkheid. “Een ondernemer binnen de vesting kwam op het idee om een burgerinitiatief in te dienen, wat op zichzelf fantastisch was. Maar daarvoor kregen we briefjes op A5-formaat in de brievenbus. Tja, ten eerste moet je een dergelijk papiertje op tijd herkennen tussen alle reclame, ten tweede invullen en het briefje ergens heenbrengen. Vooral aan dat laatste komen veel mensen niet toe. Toen dacht ik: dit moet toch veel makkelijker kunnen?”

Simone Goudzwaard bedacht een website, die als platform kan dienen voor inwoners van de gemeente Elburg: www.burgerinitatiefelburg.nl. “Deze website is dus nadrukkelijk niet van míj, maar van álle inwoners. Een digitaal platform, waar je je mening kunt geven over actuele vraagstukken, maar waar je ook zelf een nieuw thema kunt aansnijden. Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig toegang tot internet. En hier kun je met drie muisklikken duidelijk maken waar je voor staat, ook anoniem.”

De suggestie van een kennis om de mogelijkheden te beperken tot ‘voor’ stemmen, wees Goudzwaard resoluut van de hand. “Het gaat mij er juist om dat de website een beeld geeft van wat er leeft, een beetje referendumachtig. Tegenstemmers horen ook bij de samenleving. Ik neem aan dat er vast nog weleens een burgerinitiatief wordt ingediend, waarin ik mij niet kan vinden. En dan wil ik gewoon ‘tegen’ kunnen stemmen.”

Een burgerinitiatief biedt burgers vanaf twaalf jaar gelegenheid om kwesties van algemeen belang aan te kaarten en voorstellen te doen. Bij 25 of meer ondertekenaars komt het onderwerp op de raadsagenda.

Via www.burgerinitiatiefelburg.nl kun je op eenvoudige wijze jouw standpunt kenbaar maken. Ook de site van de gemeente Elburg vertelt iets over de Verordening Burgerinitiatief op http://www.elburg.nl/Bestuur_en_Organisatie/Gemeenteraad/Burgerinitiatief.