gemeente-elburg-logoDe aanvraag omgevingsvergunning voor Fase 2 is ingediend en wordt omstreeks medio april verleend. Vóórdat met de daadwerkelijke bouw van het pand kan worden begonnen, moet het eerst bouwrijp gemaakt worden. Hierbij worden ook de riolering, kabels en leidingen nieuw aangelegd. De sloop van de panden ten behoeve van Fase 2 is inmiddels afgerond. De funderingen en begane grondvloeren van de voormalige panden zijn echter nog aanwezig en zullen worden verwijderd op het moment dat gestart wordt met de grondwerkzaamheden ten behoeve het bouwrijpmaken van Fase 2. Het puinafval blijft op de locatie aanwezig aangezien het puin hergebruikt gaat worden voor de verharding onder het parkeerterrein.

Zodra de omgevingsvergunning in werking getreden is (naar verwachting in mei) worden als eerste de funderingen verwijderd en het puin hergebruikt. De komende maanden wil de ontwikkelaar de toekomstige huurders en kopers van de beschikbare winkelruimte in Fase 2 definitief aan zich binden.