‘T HARDE – De gemeente Elburg wil twee bouwvergunningen verlenen voor het bouwen van twee vrijstaande woningen en een bijgebouw op de locatie Brandweg 6/6a in ’t Harde.

Het plan betreft een pilot in het kader van het gemeentelijke VAB-beleid. VAB staat voor vrijkomende agrarische bebouwing. Op basis van dit beleid is het mogelijk alle voormalige agrarische bebouwing te slopen en, onder voorwaarden, woningbouw te realiseren. Als de bouwvergunningen voor het realiseren van de woningen en het bijgebouw op de locatie Brandweg 6/6a onherroepelijk zijn, dan zal het recht van overpad over de aangrenzende locatie ’t Poshuis worden opgeheven. Info: 0525-688637 (maandag, woensdag en donderdag).