Maandag 5 november vond er de najaarsledenvergadering van S.V. ’t Harde plaats. Op deze vergadering worden onder andere de financiële stukken van het afgelopen seizoen doorgenomen. Er waren ruim 60 leden op deze vergadering afgekomen.

Tijdens deze vergadering zijn ook de nieuwe bestuursleden gekozen door de leden. Michiel Vlijm en Hans Timmers zijn nu officieel toegetreden tot het hoofdbestuur. Hans Timmers neemt de bestuursfunctie “facilitair” voor zijn rekening en Michiel Vlijm wordt de nieuwe secretaris. Gijs van de Ridder was secretaris en wordt nu bestuurslid “voetbalzaken” en is tevens herkozen, zijn eerste periode van 3 jaar zit er al weer op als bestuurslid. René van ’t Goor is gestopt als bestuurslid “voetbalzaken”, er is op gepaste wijze afscheid van hem genomen. Als laatste is ook John Reurink herkozen als bestuurslid, ook de komende 3 jaar zal John Reurink voorzitter zijn van S.V. ’t Harde. Het is voor de vereniging erg prettig om een voltallig bestuur te hebben. Dit is goed voor de continuïteit binnen de vereniging.

Na een update van het verenigingsplan, waarin de doelstellingen van dit seizoen worden doorgenomen, wordt er begonnen met huldigen van de jubilarissen. Er waren voor deze vergadering twaalf jubilarissen om te huldigen. Niet een ieder was aanwezig, maar degene die er waren kregen een persoonlijk woord van de voorzitter en een speld met een bos bloemen erbij als aandenken.

Als laatste bedankt de voorzitter alle vrijwilligers en sponsoren van S.V. ’t Harde. Net als met de groei in leden, haken er steeds meer sponsoren en vrijwilligers aan. Dit zorgt ervoor dat wij met elkaar als vereniging de goede stappen vooruit kunnen maken.