Afgelopen maandag vond er de voorjaarsledenvergadering plaatst. Om 20.00 uur precies ging de ledenvergadering van start. Tijdens deze vergadering is het nieuwe verenigingsplan gepresenteerd. In dit plan staan alle doelstellingen voor het komende seizoen weer benoemd per commissie. Onze secretaris Michiel Vlijm heeft met de aanwezige leden het plan doorgenomen. Ieder lid kan het verenigingsplan lezen, op de website staat het plan onder kopje “publicaties”.

De penningmeester Erwin Nagelhout heeft de begroting voor het komende seizoen doorgenomen. Deze begroting met een mooie plus onderaan de streep werd door de ledenvergadering geaccordeerd.

Er werd ook afscheid genomen van een bestuurslid. Lucinda van Egteren-Fieten is 3 jaar lang bestuurslid “leden” binnen het hoofdbestuur geweest. Lucinda moet helaas stoppen door haar drukke werkzaamheden in het dagelijks leven. Helaas hebben wij nog geen vervanger kunnen presenteren. De commissies, welke onder verantwoording van Lucinda vielen, worden nu tijdelijk verdeeld onder de overige bestuursleden, zodat er rustig verder gezocht kan worden naar een nieuw bestuurslid “leden”. Na een dankwoord van de voorzitter John Reurink werd er afscheid genomen van Lucinda als bestuurslid.

Als laatste werd ook Rick van ’t Hul nog in het zonnetje gezet. Rick kon bij de najaarsledenvergadering niet aanwezig zijn en was daarom nog niet gehuldigd voor zijn 25-jarige lidmaatschap. Dit is nu alsnog gebeurt, waarbij tijdens het woordje voor Rick zijn veelvuldig inzet als vrijwilliger werd benadrukt.

Al met al een goede vergadering, waarbij ook de komende evenementen als bedrijventoernooi, familiedag, toernooi voetbalschool en de beach(voet)volleytoernooi nog eens benoemd werden om hier vooral naar toe te gaan.