Tijdens de raadsvergadering van 5 juli is een motie van CU, CDA, SGP en Algemeen Belang aangenomen waarin aangegeven wordt dat tijdens Defqon1 “de grenzen van wat acceptabel is overschreden zijn”. De VVD neemt nadrukkelijk afstand van deze motie De als gevolg van dit evenement ervaren overlast bestond vooral uit hinder vanwege verkeersdrukte en geluidsoverlast. Kijkend naar de verkeersdrukte, dan was het inderdaad druk. Deze drukte is echter niet uitzonderlijk. Zo veroorzaakte ook het festival Opwekking de afgelopen jaren de nodige overlast op dit gebied. Vreemd genoeg heeft deze drukte niet tot vragen of moties van de indienende partijen geleid.

Natuurlijk onderschat de VVD niet dat er mensen zijn geweest die last hebben ervaren door Defqon1. De strakke bassen vanuit de polder waren overal in Elburg hoorbaar. De vraag is echter; is er sprake geweest van last of van overlast tijdens Defqon1?

Elburg is nu éénmaal geen eiland en festivals als Defqon1, Lowlands en Opwekking trekken nou eenmaal veel bezoekers. De VVD gunt de bezoekers van de verschillende festivals een topweekend en is blij dat zovelen genieten van alles wat deze festivals te bieden hebben. Daarnaast wil de VVD ook wijzen op de economische impuls die dergelijke festivals ook voor Elburg oplevert.

Geeft de VVD hiermee een vrijbrief af en kan vanaf nu alles maar ongelimiteerd in onze samenleving? Zeker niet, er zijn immers wettelijke regels en normen. De VVD-fractie gaat er echter van uit dat de ambtelijke diensten in Flevoland op deze wettelijke regels hebben toegezien.

De VVD wil de last die bij sommigen in onze gemeente is ervaren zeker niet bagatelliseren, maar wil ook benadrukken dat niet iedereen overlast door Defqon1 ervaren. Wij zijn ervan overtuigd dat voor een groot deel van de Elburger bevolking de overlast niet zo groot was, als de strekking van deze motie doet vermoeden.

De VVD vraagt zich af of er wel een pittig ingestoken motie nodig is, om aandacht te vragen voor de overlast die door sommigen in onze gemeente is gevoeld? Een goed, open en persoonlijk gesprek helpt vaak beter en leidt doorgaans tot een groter wederzijds begrip.

Omdat er volgens de VVD geen sprake was van ernstige overlast en omdat wij denken dat de gemeente Dronten meer voor reden vatbaar zal zijn wanneer wij niet dreigen met een stevige motie, maar vragen om hun begrip, kan de VVD niet anders dan afstand nemen van deze motie.